Informatie met betrekking tot gebruikersgegevens

Persoonlijke gegevens

Aikido aan de Rijn gaat zorgvuldig om met alle persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. De informatie zal nooit worden gedeeld met derden, en wordt alleen gebruikt om met u te communiceren over de activiteiten van Aikido aan de Rijn.

De informatie die u via online aanmeldformulieren verstrekt wordt via een versleutelde verbinding verstuurd. U kunt ten alle tijde inzage vragen in de opgeslagen informatie en verzoeken deze te verwijderen.

Bij het samenstellen van deze website is zorgvuldig omgegaan met de keuze van beeldmateriaal. Desondanks kan het voorkomen dat u op een foto zichzelf herkent, en u dit niet wenst. Wij zullen dan op uw verzoek de foto verwijderen.