Aanmelden lidmaatschap

  Hier kun je jezelf of je kind aanmelden als lid van Aikido aan de Rijn.

  Ja

  Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden. Aikido aan de Rijn gaat zorgvuldig om met uw gegevens, en gebruikt ze alleen om u te informeren over de eigen activiteiten.

  Algemene voorwaarden:

  Betaling dient te geschieden steeds voor het begin van het kwartaal. De kwartalen beginnen op 1 september, 1 december, 1 maart en 1 juni. Betaling op rekeningnr: NL14 ABNA 0811 1676 58 t.a.v. Aikido aan de Rijn.

  Bij betaling van 1 jaar wordt 1 maand in mindering gebracht.
  Opzegging kan alleen geschieden per e-mail met inachtneming van een gehele kalendermaand. Dus een opzegging per 1 oktober moet binnen zijn uiterlijk 31 augustus.

  De deelnemer verklaart dat deelname aan de lessen gegeven door Aikido aan de Rijn uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico en dat in geval van verlies, schade en of letsel de deelnemer Aikido aan de Rijn niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.
  Wijzigingen in lesdagen, lestijden en prijsstelling voorbehouden.

  Jaarlijks lidmaatschap van Aikido Bond Nederland is verplicht en dient in januari te worden betaald. Voor volwassenen is dit €25, voor jeugdleden €15.