Aanmelden volwassenen

  Hier kun je je aanmelden als lid van Aikido aan de Rijn.  Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden. Aikido aan de Rijn gaat zorgvuldig om met uw gegevens, en gebruikt ze alleen om u te informeren over de eigen activiteiten.

  Algemene voorwaarden:

  Contributie bedraagt 30 euro per maand / 90 euro per kwartaal.

  U ontvangt een verzoek voor automatische incasso.

  Houders van een Gelrepas of Sportkaart kunnen deze gebruiken om hun contributie geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.


  Opzegging kan alleen geschieden per e-mail met inachtneming van een gehele kalendermaand. Dus een opzegging per 1 oktober moet binnen zijn uiterlijk 31 augustus.

  De deelnemer verklaart dat deelname aan de lessen gegeven door Aikido aan de Rijn uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico en dat in geval van verlies, schade en of letsel de deelnemer Aikido aan de Rijn niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.
  Wijzigingen in lesdagen, lestijden en prijsstelling voorbehouden.

  Jaarlijks lidmaatschap van Aikido Bond Nederland is verplicht en wordt in maart geind. Voor volwassenen is dit €25.

  Aanmelden jeugdlid

   Hier kun je je aanmelden als jeugdlid van Aikido aan de Rijn.   Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden. Aikido aan de Rijn gaat zorgvuldig om met uw gegevens, en gebruikt ze alleen om u te informeren over de eigen activiteiten.

   Algemene voorwaarden:

   Contributie bedraagt 20 euro per maand / 60 euro per kwartaal.

   U ontvangt een verzoek voor automatische incasso.


   Opzegging kan alleen geschieden per e-mail met inachtneming van een gehele kalendermaand. Dus een opzegging per 1 oktober moet binnen zijn uiterlijk 31 augustus.

   De deelnemer verklaart dat deelname aan de lessen gegeven door Aikido aan de Rijn uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico en dat in geval van verlies, schade en of letsel de deelnemer Aikido aan de Rijn niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.
   Wijzigingen in lesdagen, lestijden en prijsstelling voorbehouden.

   Jaarlijks lidmaatschap van Aikido Bond Nederland is verplicht en dient in januari te worden betaald. Voor jeugdleden is dit €15.