Meer rust, een fysiek soepel lichaam. Aikido is een moderne japanse krijgskunst, bewegingskunst en levenskunst. De beoefening is toegesneden op de hedendaagse westerse mens, zonder de originele principes te wijzigen.

Voor iedereen van 16 tot 96 jaar.

Bewegen met plezier. Dat staat voorop bij de kindergroep 6 t/m 9 jaar. Ze leren stevig staan, soepel bewegen, rekening houden met de ander, samenwerken.

In de groep 10 t/m 13 jaar zijn rust, weerbaarheid, flexibiliteit en plezier kernwaarden waaraan wordt gewerkt.

Elke donderdagmiddag is er les.

2022 © Copyright - Aikido aan de Rijn