Huisregels

 1. Respect en Etiquette:
  • Betoon altijd respect aan de dojo, instructeurs en medestudenten.
  • Buig naar de shomen (front van de dojo) bij het betreden en verlaten van de mat.
  • Buig naar je partner voor en na elke oefening.
 2. Hygiëne en Kleding:
  • Draag altijd schone en nette gi (trainingskleding).
  • Zorg ervoor dat je lichaam en voeten schoon zijn.
  • Verwijder sieraden, horloges en andere accessoires om letsel te voorkomen.
 3. Gedrag op de Mat:
  • Volg de instructies van de sensei (leraar) zonder tegenspraak.
  • Oefen met zorg en wees je bewust van de veiligheid van jezelf en anderen.
  • Schreeuwen, ongepast gedrag en agressie zijn niet toegestaan.
 4. Punctualiteit:
  • Kom op tijd voor de lessen. Als je te laat bent, wacht dan aan de rand van de mat tot de sensei je toestemming geeft om deel te nemen.
  • Blijf tot het einde van de les en help indien nodig met het opruimen van de mat.
 5. Gezondheid en Veiligheid:
  • Informeer de sensei over eventuele blessures of gezondheidsproblemen voordat de les begint.
  • Forceer geen technieken en respecteer je eigen grenzen en die van je partner.
  • Meld ongevallen of verwondingen onmiddellijk aan de sensei.
 6. Communicatie en Samenwerking:
  • Werk samen met verschillende partners om je vaardigheden te verbeteren.
  • Wees geduldig en ondersteunend tegenover beginners en minder ervaren studenten.
  • Deel je kennis en leer van anderen.
 7. Netheid en Onderhoud:
  • Houd de dojo en de mat schoon en netjes.
  • Plaats persoonlijke spullen netjes op de daarvoor bestemde plekken.
  • Help mee met het schoonmaken en onderhouden van de dojo.
 8. Wapens en Uitrusting:
  • Behandel oefenwapens (zoals bokken, jo, en tanto) met respect.
  • Berg wapens netjes op na gebruik en zorg ervoor dat ze in goede staat blijven.
  • Gebruik geen wapens zonder toestemming van de sensei.
 9. Persoonlijke Ontwikkeling:
  • Toon toewijding en inzet in je training.
  • Sta open voor feedback en werk voortdurend aan je persoonlijke en technische groei.
  • Onderhoud een positieve houding en streef naar harmonie in en buiten de dojo.
 10. Verdovende en/of stimulerende middelen
  • Het gebruik van verdovende en/of stimulerende middelen in de dojo is ten strengste verboden.
  • Indien er een medische indicatie is voor het gebruik van middelen die van invloed (kunnen) zijn op het functioneren, dan moet dit aan de sensei worden vermeld
 11. Algemene Voorwaarden:
  • Volg de richtlijnen van de dojo en respecteer de gemeenschap.
  • Deelname aan de lessen is op eigen risico. De dojo is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen of verwondingen.
  • De sensei behoudt zich het recht voor om iemand de toegang tot de dojo te ontzeggen bij herhaaldelijk ongepast gedrag of het niet naleven van de huisregels