Ronnie Stevens - Aikido aan de Rijn, Aikido in Arnhem

Ronnie Stevens, 2e dan

Leraar Aikido aan de Rijn

Ronnie Stevens (1968)

Ronnie (2e dan) is rijkserkend leraar aikido niveau 3. Ronnie is begonnen met aikido in 1984. Als tiener voelde hij zich direct aangetrokken tot aikido, met name ook door het non-destructieve karakter van deze krijgskunst.
Zijn eerste leraar, Ad van Dun, is ook zen-leraar. Aikido en meditatie zijn dan ook onlosmakelijk voor hem verbonden. Van 1987 - 2008 heeft hij getraind bij Edy Kamalski (5e dan) in Arnhem. Van 2012 - 2017 bij Piet Lagerwaard (6e dan) in Arnhem.

Ronnie zijn belangrijkste leraar is op dit moment Miles Kessler (6e dan) van The Integral Dojo. Hij heeft in januari 2018 een volle week bij Miles in Tel Aviv getraind, en volgt Miles als deze in Europa les geeft. Daarnaast traint hij ook bij Patrick Cassidy (6e dan) van Aikido Montreux en Thorsten Shoo (6e dan) van Sheishinkai in Frankfurt.

Leraar Talentontwikkeling Aikido Nederland (2016 - 2018)

Van 2016 tot 2018 maakte Ronnie deel uit van het vaste docententeam van Talentontwikkeling Aikido Nederland. Hier trainen kinderen en jongeren uit heel Nederland met elkaar, onder begeleiding van docenten van verschillende bonden. Hij is in 2016 door de technische commissie van de Aikdo Federatie Nederland aangesteld als jeugdcoördinator. Het laatste half jaar heeft Ronnie als onafhankelijk docent aan het team deelgenomen.